None

Set menu

Information

VỊ TRÍ:
Nhà hàng Sài Gòn
Nhà hàng Việt Nam

THỜI GIAN LÀM VIỆC:
24g mỗi ngày

THỰC ĐƠN:
Thực đơn Alarcard
Thực đơn tại phòng
Đặc biệt trong ngày

ĐIỆN THOẠI:
02973 846 999

GỌI TỪ PHÒNG
1403

EMAIL:
phuquocfnb@vietnamphuquoc.com

Back to Pagetop
Close [X]